Missie en Visie

Missie

DLH mentorschap staat voor professioneel mentorschap dat gericht is op mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische of psychiatrische problematiek en niet aangeboren hersenletsel. DLH mentorschap wil haar cliënten ondersteunen in het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van welzijn.

Visie: ontzorgen

De maatschappij wordt steeds complexer, en daarmee ook de regelgeving op vele gebieden zoals wonen, werk, zorg en onderwijs. Hierdoor is het vaak niet eenvoudig om zaken te regelen.

Een ziekte of beperking maakt het vaak nog moeilijker om te beslissen in (complexe) situaties en om de juiste hulp te regelen. Als er dan geen naaste familie is om de betrokkene bij te staan, kan DLH mentorschap de regie overnemen. DLH mentorschap ontzorgt door beslissingen te nemen omtrent behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en de woonsituatie. DLH mentorschap levert maatwerk en is transparant in haar werkwijze. Op professionele wijze en met persoonlijke aandacht worden de belangen van cliënten behartigd. Waar nodig worden er zaken bijgesteld of veranderd, naar gelang de behoefte van de cliënt. Dit alles om het welzijn van de cliënt te waarborgen en zowel de cliënt als zijn/haar naasten te ontzorgen.

 

DLH Mentorschap
Logo