Tarieven

Tarieven 2022 (inclusief btw)

  Mentorschap standaard (1 persoon)  
 Per jaarPer maandPer uur
Standaard beloning (17 uur)1506,45135,5486,61
Beloning bij 18-23 jarigen met psychische problemen (22 uur)1949,31162,4486,61
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig)709,06  
Verhuizing442,86  
Beheer PGB664,29  
  Mentorschap tweepersoons huishouden  
 Per jaarPer maandPer uur
Beide standaard mentorschap (90% van 17 + 17 uur)2711,61225,9788,61
Standaard + Psych. problemen 18-23 jaar (90% van 17+22 uur)3107,28258,9488,61
Psych. probl.18-23 jr+Psych. probl.18-23 jr(90% van 22+22 uur)3507,79292,3286,61
Aanvangswerkzaamheden (eenmalig)1275,34  
Verhuizing442,86  
Beheer PGB664,29  
  • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK
  • Het vermelde aantal uren is het aantal uren dat DLH mentorschap wettelijk mag besteden aan een cliënt voor het vastgestelde tarief per jaar.
  • Tarieven zijn inclusief BTW, administratiekosten, reistijd en reiskosten
  • Van een tweepersoons huishouden is sprake wanneer de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
  • Indien het vermogen van de onder curatele of bewind gestelde meer bedraagt dan 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75 % van dat vermogen
  • De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e dan wel 16e dag van de maand waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt

!  Wanneer een cliënt een minimaal inkomen heeft, adviseert DLH mentorschap deze cliënt om een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand. Vanuit deze wet kunnen de kosten voor het mentorschap vaak gedeeltelijk of geheel vergoed worden (afhankelijk van de situatie). Deze bijzondere bijstand is aan te vragen bij de sociale dienst van de gemeente.

* Of deze nu wel of niet van toepassing is

DLH Mentorschap
Logo